Aktualności

21.11.2017

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup i wdrożenie systemu klasy ERP wraz w niezbędnym sprzętem.

Usługa ta dofinansowana jest w ramach działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu informatycznego

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.03.03.00-24-08AB/16-002

Pobierz Zapytanie ofertowe (PDF; 0,6MB)