Aktualności

20.12.2017

Realizacja projektu wdrożenia systemu informatycznego

THERMOSILESIA PIOTR PIERZGA realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu informatycznego” w ramach w ramach działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest: wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca będzie mógł prowadzić procesy zarządcze, operacyjne i pomocnicze w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi ich optymalizacja i automatyzacja.

Efektem projektu będzie wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP oraz elektroniczny obieg dokumentów. Efektem projektu będzie wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP oraz elektroniczny obieg dokumentów. 

Wartość projektu:  926 019,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  347 535,00 PLN

Fundusze europejskie