Aktualności

29.11.2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Szanowni Państwo,

Niniejszym THERMOSILESIA PIOTR PIERZGA informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2017r. dotyczące projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu informatycznego” w ramach Osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma inSolutions Sp. z o.o. Sp. K. 

Dziękujemy za złożone oferty.