Nieodpowiednie serwisowanie urządzeń oraz zaniedbania dotyczące higieny jednostek klimatyzacyjnych mogą powodować wiele chorób oraz złe samopoczucie osób przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach. Dlatego ważne jest regularne i skuteczne przeprowadzanie czynności myjąco-dezynfekujących urządzenia odpowiadającego za chłodzenie, grzanie oraz poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu.

Niestety polskie przepisy w żaden sposób nie precyzują z jaką częstotliwością należy czyścić klimatyzację. Jednak ze względu na to, że bagatelizowanie tematu higieny klimatyzacji może wyrządzić szkody w zdrowiu czy to domowników czy pracowników należy taką czynność wykonywać regularnie. Trzeba również pamiętać, że zanieczyszczenia instalacji klimatyzacyjnych wpływają także na zwiększenie oporów przepływu powietrza w instalacjach, co powoduje wyraźne zmniejszenie efektywności tych urządzeń.

Oczywiście okresowość mycia uzależniona jest od specyfikacji i użytkowania chłodzonego budynku. Niemniej należy przyjąć, że klimatyzator powinniśmy czyścić przed każdym sezonem. Producenci, w ramach gwarancji, wymagają minimum dwóch przeglądów w ciągu roku. Ważne jest, aby proces czyszczenia odbywał się z pomocą wysokiej jakości profesjonalnych środków czystości, które skutecznie usuną wszelkie osady i drobnoustroje zarówno z wnętrza, jak i z obudowy urządzeń.

Podstawowymi zanieczyszczeniami układów klimatyzacyjnych są pyły (które przedostają się do układów klimatyzacyjnych wraz z powietrzem zewnętrznym oraz powietrzem recyrkulacyjnym), mikroorganizmy (mogą pochodzić z wielu źródeł). Przyczyną zanieczyszczeń mogą być wreszcie … same instalacje klimatyzacyjne (uszczelki, kleje, smary, produkty degradacji metali itp.).

Różne typy zabrudzeń wymagają zastosowania odpowiednich technologii i środków czystości np. chemii profesjonalnej CLEANAIRIX.

Marka CLEANAIRIX to wysokiej jakości siedem produktów dedykowanych do mycia lub dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych. Przed wprowadzeniem produktów na rynek, były one poddane testom technologicznym. Opinie „testujących” decydowały o ostatecznej formule preparatów, a co za tym idzie, i ich właściwościach użytkowych. Wśród zalet nowych produktów instalatorzy wymieniali między innymi wysoką skuteczność usuwania zabrudzeń oraz walory estetyczne: świeży, intensywny zapach.

Na markę CLEANAIRIX składają się produkty do czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, do dezynfekcji skraplaczy oraz parowników, a także neutralizator odorów. Dla wygody osób odpowiedzialnych za mycie urządzeń klimatyzacyjnych produkty zostały przygotowane jako gotowe do użycia (ready to go) oraz koncentraty, które przed użyciem wymagają sporządzenia odpowiedniego roztworu roboczego. Wszystkie oferowane przez CLEANAIRIX koncentraty są skuteczne w stężeniu od 0,5%, co znaczy, że 1l koncentratu wystarczy na przygotowanie ok. 200 l roztworu roboczego.

Jeśli chodzi o stosowanie preparatów do dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych to ważne jest, aby posiadały one pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. Posiadanie takiego zezwolenia potwierdza zgodność receptury preparatu z polskim prawem oraz jego deklarowaną skuteczność. Oba oferowane przez CLEANAIRIX środki dezynfekcyjne BARREN oraz NANO PROTECT SILVER TABLE posiadają niezbędne dopuszczenia, co jest równoznaczne z ich wysoką efektywnością w usuwaniu bakterii oraz grzybów (pleśni). Trzeba jednak pamiętać, że do pełnego usunięcia mikroorganizmów wymagany jest czas oddziaływania środka dezynfekcyjnego od 5-15 min. Należy więc spryskać dezynfekowaną powierzchnie i pozostawić płyn do zadziałania. Po zakończonym procesie dekontaminacji powierzchni zaleca się spłukanie powierzchni czystą wodą.

CLEANAIRIX HI-Pro Aroma

HI-Pro AROMA

HI-Pro AROMA jest profesjonalnym neutralizatorem odorów. Nowoczesna formuła sprawia, że w 100% eliminuje nieprzyjemne zapachy dymu, pleśni itp. Preparat likwiduje również szkodliwe związki siarkowodorowe oraz niepożądany zapach innych środków chemicznych.

CLEANAIRIX Nano Protect Silver Table

Clinex Nano Protect Silver Table

Gotowy do użycia środek zalecany do dezynfekcji skraplaczy. Preparat skutecznie dezynfekuje i dezodoryzuje skraplacze oraz tace ociekowe, eliminując rozwój bakterii i drobnoustrojów. Płyn o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym oraz sporobójczym przeznaczony do dezynfekcji wszelkich powierzchni, pomieszczeń i urządzeń mających kontakt z żywnością jak również do powierzchni niemających kontaktu z żywnością. Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz sporobójcze. Nie ma zastosowania w obszarze medycznym. Płyn zawiera cząsteczki srebra. Dzięki zawartości aktywnych nanocząsteczek srebra likwiduje bakterie, grzyby oraz ich zarodniki opóźniając jednocześnie ich ponowne rozmnażanie. Nie zostawia żadnej powłoki.

CLINEX BARREN

CLINEX BARREN

Skoncentrowany środek przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji parowników. Preparat skutecznie usuwa osady, dezynfekuje i dezodoryzuje parowniki oraz tace ociekowe eliminując rozwój bakterii i drobnoustrojów. Może być stosowany w zakładach kosmetycznych, solariach, w instytucjach użyteczności publicznej, w przemyśle spożywczym oraz gastronomii, może być stosowany do czyszczenia powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością oraz do powierzchni nie przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

CLEANAIRIX Hi-Pro Condenser R2GO

HI-Pro Condenser R2GO

Gotowy do użycia, silny, zasadowy środek do mycia skraplaczy. Dzięki specjalnej formule dokładnie penetruje wnętrze jednostki, czyści i rozjaśnia czyszczone powierzchnie, usuwając wszelkie zabrudzenia.

CLEANAIRIX HI-Pro Condenser

HI-Pro CONDENSER

Skoncentrowany, silny, zasadowy środek do mycia skraplaczy. Dzięki specjalnej formule dokładnie penetruje wnętrze jednostki, czyści i rozjaśnia czyszczone powierzchnie, usuwając wszelkie zabrudzenia.

CLEANAIRIX HI-Pro UNIWERSAL

HI-Pro UNIWERSAL

Skoncentrowany, uniwersalny środek przeznaczony do czyszczenia skraplaczy, parowników, filtrów powietrza. Nadaje się do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Czyści, odtłuszcza i likwiduje nieprzyjemne zapachy. Dzięki unikalnej formule produkt nie pieni się i nie powoduje korozji czyszczonych urządzeń. Preparat jest bezpieczny dla aluminium i miedzi.

HI-Pro UNIWERSAL R2GO

HI-Pro UNIWERSAL R2GO

Gotowy do użycia uniwersalny środek przeznaczony do czyszczenia skraplaczy, parowników, filtrów powietrza. Nadaje się do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Czyści, odtłuszcza i likwiduje nieprzyjemne zapachy. Dzięki unikalnej formule produkt nie pieni się i nie powoduje korozji czyszczonych urządzeń. Preparat jest bezpieczny dla aluminium i miedzi.

Zobacz produkty CLEANAIRIX na strefie instalatora.